Kunstgras niet schadelijk blijkt uit onderzoek

Het Europese onderzoeksinstituut ECHA heeft geconcludeerd dat sporten op kunstgras niet gevaarlijk is. Er zijn wel gezondheidsrisico’s, maar deze zijn praktisch verwaarloosbaar. Wel wordt aangeraden om na het sporten een douche te pakken.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Europese commissie. Het RIVM kwam in december 2016 al tot dezelfde conclusie, toen werden zo’n 100 velden onderzocht.

Het onderzoek

Het onderzoek van ECHA onderzocht de effecten van kankerverwekkende stoffen in het rubber wanneer de stoffen in aanraking kwamen met de huid, maar ook als de korrels werden doorgeslikt of wanneer de stoffen werden ingeademd. Het risico op kanker is praktisch verwaarloosbaar is de uitkomst van het onderzoek.

Ophef in Nederland

In Nederland was ophef ontstaan over kunstgras naar aanleiding van het TV-programma Zembla. Hierin werd gesteld dat er niet goed was onderzocht of kunstgras schadelijk was en werden er mensen aan het woord gelaten die ervan overtuigd waren dat de korrels in kunstgras wel schadelijk waren.

Kunstgras wordt steeds populairder

De discussie werd nog meer aangewakkerd door het feit dat kunstgras steeds populairder wordt en steeds vaker terug te zien is op sportparken. Dat komt onder meer door het weinige onderhoud dat uitgevoerd hoeft te worden aan kunstgras. Daarnaast werd er zelfs vanuit de (lokale) overheden aan verenigingen subsidie verstrekt om kunstgrasvelden aan te leggen.

De uitkomst van het onderzoek is voor veel mensen een geruststelling. Wel moeten de normen worden aangescherpt en zullen er in de toekomst meer onderzoeken volgen.

Bron: Nu.nl

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

loading